top of page
shutterstock_1079462459_blå.png
JWF Gruppen neg.png

Vi investerar i små växande bolag

Vår vision är aktivt ägande, långsiktigt perspektiv och hållbar utveckling.

Enkelhet

Enkelheten är central i all vår verksamhet. Det ska vara enkelt för kunder, leverantörer och partners att samarbeta med oss och det ska vara enkelt för medarbetare att arbeta i JWF-gruppen. Enkelhet är för oss att verka i en decentraliserad organisation, fri från byråkrati och med snabba beslutsvägar. 

2035174427s.jpg
1833381685s.jpg

Ansvar

De bästa och viktigaste verksamhetsbesluten fattas där kunskapen är som störst – nära marknaden. För att kunna arbeta enkelt och fatta decentraliserade beslut behöver varje medarbetare fullt ut ansvara för sina arbetsuppgifter.

JWF-gruppens medarbetare ges stora frihetsgrader, men också ett tydligt ansvar. 

Frihet

I JWF-gruppen har vi frihet under ansvar, men aldrig frihet utan ansvar och inte heller ansvar utan frihet. Med frihet följer rätten att utifrån målen lösa en uppgift utan detaljstyrning. Våra medarbetare färdas mot tydliga och gemensamma mål, men har friheten att under resans gång fatta egna beslut och hitta sina egna lösningar och vägar. Då blir det allra bäst. Frihet utvecklar såväl individ som företag.

1652800690s.jpg
bottom of page