top of page

Vi vill aktivt bidra till våra bolags tillväxt

J Wallin Förvaltnings AB (JWF-Gruppen) är ett investmentbolag som investerar i och utvecklar mindre företag med etablerade affärsmodeller, starka marknadspositioner, egna produkter eller tjänster och starka varumärken. Vår vision är aktivt ägande, långsiktigt perspektiv och hållbar utveckling.

Som ägare arbetar vi nära och aktivt i våra dotterbolag samtidigt som vi värnar om bolagens självständighet och det lokala ansvaret. Vi har en decentraliserad organisation där varje dotterbolag har stor självständighet. Det innebär att de dagliga besluten tas nära verksamheten. Tillsammans med våra dotterbolag arbetar vi via styrelsearbete och strategiska projekt.

Vårt fokus är primärt att förvärva stabila, utvecklingsbara och välskötta bolag inom våra befintliga affärsområden. Det ger oss möjlighet att skapa synergier såväl inom affärsområdet som inom koncernen. Våra affärsområden verkar i flera branscher och bidrar till att begränsa affärsrisken över tid. Flera av våra affärsområden är dessutom relativt oberoende av konjunkturutvecklingen.

bottom of page